Valmennus Caressa | Tampere

Ratkaisukeskeinen valmennus ja itsenjohtamisen työkalut - onnistumisia elämään!

sari koli3Valmennus Caressa auttaa ratkaisemaan muutostilanteita työelämässä, ihmissuhteissa ja henkilökohtaisessa elämässä. Käytössä on ratkaisukeskeinen coaching-menetelmä, joka yleensä koetaan voimauttavana ja nopeana apuna erilaisissa arjen haasteissa sekä tavoitteellisessa itsen kehittämisessä.

Coaching on käytännönläheistä, asiakkaan toiveiden ja valmiuksien mukaista yhteistyötä valmentajan ja valmennettavan (yksilön tai ryhmän) välillä. Valmennus Caressa keskittyy erityisesti asiakkaidensa henkilökohtaiseen kasvuun, itsetuntemuksen lisäämiseen ja itsen johtamisen käytännön taitoihin. Näitä taitoja tarvitaan niin työelämän kuin henkilökohtaisen elämän kehittämisessä.

Coaching soveltuu esimerkiksi työyhteisöjen ja niiden johtamisen kehittämiseen, sote-alojen ennaltaehkäisevään ja kuntouttavaan auttamistyöhön sekä urheiluvalmennuksen tai muun ohjaamistyön tueksi. Keskeistä on ihmisten auttaminen eteenpäin heidän henkilökohtaisissa haasteissaan ja tavoitteissaan.

Tervetuloa valmennukseen!