Valmennus Caressa | Tampere

Henkilöstön kehittäminen ja työyhteisövalmennus

ryhma2Coaching on tehokas ja käytännönläheinen menetelmä, kun halutaan kehittää yksilön työstä suoriutumista ja itsen johtamisen taitoja. Coaching sopii myös työryhmien ja tiimien kehittämiseen, esimerkiksi yhteisten tavoitteiden luomiseen ja niiden saavuttamisessa tukemiseen.

Työhyvinvoinnin ja työyhteisön vuorovaikutuksen parantaminen voivat olla coachauksen kohteina. Coach voi auttaa myös esimiehenä tai johtajana kehittymistä itsetuntemuksen ja itsenjohtamisen taitojen kautta.

Coaching vai työnohjaus?

Kehittämistavat ovat lähellä toisiaan. Coachaus on useinmiten lyhyempi prosessi kuin työnohjaus ja coachattavalta odotetaan aktiivista roolia asioiden eteenpäin viemisessä.

Työnohjaus tutkii erityisesti työtä ja sen suorittamiseen liittyviä asioita. Coaching-prosessi voi alkaa työasioista, mutta saattaa suuntautua myös muuhun elämän osa-alueeseen, joka vaatii kiireellistä huomiota; esimerkkinä ihmissuhteet tai oma fyysinen / henkinen jaksaminen. Pyrkimyksenä on ensin varmistaa riittävät voimavarat ja motivaatio työasioiden kehittämiseen ja työssä menestymiseen.

Coaching sopii sekä yksilöiden että ryhmien kehittämiseen