Valmennus Caressa | Tampere

Työyhteisövalmennus, ryhmäcoaching

ryhmavalmennus

Työyhteisövalmennuksessa keskitytään ryhmän yhteiseen tavoitteeseen ja luodaan käytännön askeleet tavoitteen toteuttamiseksi. Ryhmävalmennuksessa osallistujat tuottavat yhdessä visioita ja toteutettavia toimenpiteitä heitä ohjaavan valmentajan avustuksella. 

Ryhmävalmennuksessa herätellään ihmisiä ottamaan paremmin vastuuta omasta työsuorituksestaan ja hyvinvoinnistaan. Ryhmän tavoitteiden lisäksi kukin luo henkilökohtaisia askelia, jotka ovat linjassa ryhmän tavoitteiden kanssa. Pienetkin oivallukset ja sitä kautta käynnistyneet muutokset yksilötasolla tarkoittavat usein positiivisia muutoksia koko työyhteisössä!

Ryhmäcoaching soveltuu hyvin yritysten ja yhteisöjen kehittämis-, koulutus- ja hyvinvointipäiviin.

Esimerkkejä coaching-aiheista työyhteisöille

1. Miten nostan omaa ja työyhteisön henkistä hyvinvointia

* Henkinen hyvinvointi, läsnäolo, itsetuntemus ja itsen johtaminen
* Valmennus sisältää hyödyllistä tietoa mm. mielenhallinnan hyödyntämisestä sekä henkilökohtaista kehittymistä tukevia tehtäviä
* Valmennusaika esim. 2 x 4 h 

2. Esimiehille: Valmentava ote johtamisessa            

  Esim. seuraavista aiheista voidaan koota sopivan mittainen valmennuskokonaisuus:
* ratkaisukeskeinen kysymystekniikka ohjaus- ja johtamistyössä

* taito ohjata ajattelua ja tunteita hedelmälliseen suuntaan
* keinot kirkastaa ja saavuttaa tavoitteita (omia, alaisten, tiimin, organisaation..)
* kyky ymmärtää ihmisten erilaisia persoonallisuustyyppejä ja niiden keskinäistä dynamiikkaa
* stressinhallinta- ja läsnäolotaitoja itsen ja muiden johtamiseen

3. Menestyjien työyhteisö - mitä, miksi ja miten?

* Luodaan yhdessä työyhteisönne menestyksen askeleet; mitkä käytännön asiat juuri teille tarkoittavat menestystä
* Käydään läpi ajattelu- ja tunnetaitojen perusteita, jotta saadaan selkeyttä, voimaa ja uskoa käytännön askeleiden toteuttamiseen
* Maustetaan valmennusta halutessanne toiminnallisin harjoittein
* Valmennusaika esim. 2 x 4 h

4. Erilaisuus voimavarana menestyksen ja työhyvinvoinnin rakentamisessa! 

Maailmallakin paljon käytetyn Enneagrammi-persoonallisuusteorian avulla opimme mm. tunnistamaan omia vahvuuksiamme ja haasteitamme. Opimme ymmärtämään enemmän itseämme, valintojamme ja motiivejamme. Opimme ymmärtämään myös muiden tapoja toimia. Moniulotteista Enneagrammia käytetään johtamisen ja organisaatioiden kehittämisessä sekä inhimillisen hyvinvoinnin lisäämisessä. 

Tutustutaan yhdessä työyhteisönne erilaisiin ihmistyyppeihin, kaikki ovat huippuja omalla tavallaan!