Valmennus Caressa | Tampere

Työyhteisövalmennus, ryhmäcoaching

ryhmavalmennus

Työyhteisövalmennuksessa keskitytään ryhmän yhteiseen tavoitteeseen ja luodaan käytännön askeleet tavoitteen toteuttamiseksi. Ryhmävalmennuksessa osallistujat tuottavat yhdessä visioita ja toteutettavia toimenpiteitä heitä ohjaavan valmentajan avustuksella. 

Ryhmävalmennuksessa herätellään ihmisiä ottamaan paremmin vastuuta omasta työsuorituksestaan ja hyvinvoinnistaan. Ryhmän tavoitteiden lisäksi kukin luo henkilökohtaisia askelia, jotka ovat linjassa ryhmän tavoitteiden kanssa. Pienetkin oivallukset ja sitä kautta käynnistyneet muutokset yksilötasolla tarkoittavat usein positiivisia muutoksia koko työyhteisössä!

Ryhmäcoaching soveltuu hyvin yritysten ja yhteisöjen kehittämis-, koulutus- ja hyvinvointipäiviin.

Kysy lisää tai lähetä tarjouspyyntö!


Esimerkkejä coaching-aiheista työyhteisöille

1. Miten nostan omaa ja työyhteisön henkistä hyvinvointia

* Henkinen hyvinvointi, läsnäolo, itsetuntemus ja itsen johtaminen
* Valmennus sisältää hyödyllistä tietoa mm. mielenhallinnan hyödyntämisestä sekä henkilökohtaista kehittymistä tukevia tehtäviä
* Valmennusaika esim. 2 x 4 h 

2. Esimiehille: Valmentava ote johtamisessa            

  Esim. seuraavista aiheista voidaan koota sopivan mittainen valmennuskokonaisuus:
* ratkaisukeskeinen kysymystekniikka ohjaus- ja johtamistyössä

* taito ohjata ajattelua ja tunteita hedelmälliseen suuntaan
* keinot kirkastaa ja saavuttaa tavoitteita (omia, alaisten, tiimin, organisaation..)
* kyky ymmärtää ihmisten erilaisia persoonallisuustyyppejä ja niiden keskinäistä dynamiikkaa
* stressinhallinta- ja läsnäolotaitoja itsen ja muiden johtamiseen

3. Menestyjien työyhteisö - mitä, miksi ja miten?

* Luodaan yhdessä työyhteisönne menestyksen askeleet; mitkä käytännön asiat juuri teille tarkoittavat menestystä
* Käydään läpi ajattelu- ja tunnetaitojen perusteita, jotta saadaan selkeyttä, voimaa ja uskoa käytännön askeleiden toteuttamiseen
* Maustetaan valmennusta halutessanne toiminnallisin harjoittein
* Valmennusaika esim. 2 x 4 h

4. Erilaisten persoonien vahvuudet ja haasteet menestyksen ja työhyvinvoinnin rakentamisessa 

Maailmallakin paljon käytetyn Enneagrammi-persoonallisuusteorian avulla opimme mm. tunnistamaan omia vahvuuksiamme ja haasteitamme. Opimme ymmärtämään enemmän itseämme, valintojamme ja motiivejamme. Opimme ymmärtämään myös muiden tapoja toimia ja olla. Moniulotteista Enneagrammia käytetään johtamisen ja organisaatioiden kehittämisessä sekä inhimillisen hyvinvoinnin lisäämisessä. 

5. FirmaRetriitti®                                                              

*Retriitti tarkoittaa vetäytymistä normaaleista arkirutiineista rauhalliseen ympäristöön, jossa on tilaa omille ajatuksille ja kiireetön tunnelma. FirmaRetriitissä laskemme stressitasoamme rauhoittumisen, rentoutumisen ja luontoympäristön avulla, ja näin teemme tilaa uusille oivalluksille. Kohtaamme toisemme eri ympäristössä kuin normaalisti, läsnäollen. Valmennus Caressa järjestää halutessanne myös tilan, kuljetukset ja ruokailut.

*FirmaRetriitti® räätälöidään aina yrityksenne tarpeisiin ja ajallisten resurssienne puitteissa. Rentoutumisen ja virkistymisen lisäksi retriitissä voidaan käsitellä ja ratkoa työhön liittyviä asioita kaikessa rauhassa. Retriitin vetäjät ovat ammattilaisia sekä coachingin / fasilitoinnin että luontoyhteyden hyödyntämisessä liittyen ihmisten oivalluttamiseen, voimauttamiseen ja työasioiden edistämiseen. 

5. GreenCare-aiheinen hyvinvointipäivä

*Hyvinvointipäivänä patikoidaan luonnossa ja voidaan yhdistää päivään lyhyttä koulutusosuutta ja/tai vaikkapa mindfulness-harjoituksia. Esimerkiksi Seitsemisen kansallispuisto Kurussa (Ylöjärvi) tarjoaa hyvät puitteet onnistuneeseen päivään, jonka voi tilata "avaimet käteen" tai järjestää osan päivän elementeistä itse.

 

Kysy lisää tai lähetä tarjouspyyntö!