Valmennus Caressa | Tampere

Yrityksille / Yksilövalmennus

Valmennus

Mitä? Coaching on uusia ratkaisuja tuottavaa henkilökohtaista valmennusta; se on keskustelua, jota maustetaan usein esim. mielikuvaharjoitteilla ja kotitehtävillä. Valmentaja auttaa asiakasta erilaisissa muutostilanteissa; selkeyttämään ajatuksia, kirkastamaan tavoitteita, lisäämään itsetuntemusta, motivoitumaan, rohkaistumaan, innostumaan ja aktivoitumaan.

Miksi? Coaching'n avulla avainhenkilöt/työntekijät saavat lisää energiaa ja mielekkyyttä työhönsä, oppivat keinoja rakentavampaan vuorovaikutukseen ja saavat itsestään esille omat parhaat puolensa. Yksilötason muutokset tarkoittavat usein positiivisia muutoksia koko työyhteisössä!

Itsetuntemuksen kautta ihminen alkaa kukoistaa omana itsenään ja välittää ympärilleen hyväksyntää, kannustavaa asennetta ja myönteistä energiaa. Mitä useampi työntekijä saa valmennusta, sitä nopeammin syntyy ns. positiivinen kierre työympäristöön; työilmapiiri kevenee ja luovuus lisääntyy.

Kenelle? Erityisen vastuullisessa asemassa työyhteisössä ovat johdossa ja esimiehinä toimivat henkilöt. Jotta "pomo" tai esimies voisi olla kannustavana ja luottamusta herättävänä esimerkkinä alaisilleen, on hänen oma hyvinvointinsa oltava riittävällä tasolla. Tähän voimme myötävaikuttaa coachingilla.

Miten? Yksi valmennuskerta kestää 1-1,5 h. Valmennussopimus voidaan tehdä esim. 1, 2, 3 tai 6 kuukaudeksi kerrallaan. Jo muutama kerta auttaa yksittäisten, selkeästi rajattujen asioiden eteenpäin viemisessä. Pysyvämpiin tuloksiin ja syvempään henkilökohtaiseen kehittymiseen suosittelemme vähintään 3-4 kk valmennuspakettia, joka sisältää 6-8 tapaamista. Yhteistyö etenee aina valmennettavan vauhdilla ja ehdoilla.

Skype valmennusMissä? Valmennus voi tapahtua asiakkaan tiloissa tai Valmennus Caressan järjestämässä paikassa. Valmennuksia voidaan toteuttaa myös videotapaamisten/puhelimen välityksellä. 

Monille valmennus on oikein miellyttävä ja voimaannuttava kokemus. Se on tärkeä investointi sekä työntekijän omaan että hänen työ- ja lähiympäristönsä hyvinvointiin!

Tyytyväisyystakuuna ensimmäinen kerta on ilmainen, mikäli asiakas ei päätä jatkaa valmennuksessa. Näin yritys ei sitoudu mihinkään ennen kuin valmentaja henkilönä tuntuu valmennettavalle sopivalta ja yhteistyön aloittaminen hedelmälliseltä.